Адвокати України: крок до європейських стандартів

1 октября, 2013

Рада Європи та Європейський Союз розпочали впровадження масштабного спільного проекту «Посилення спроможностей адвокатів та правозахисників щодо реалізації на національному рівні положень Європейської конвенції з прав людини та Європейської соціальної хартії (переглянутої)». Як свідчить розповсюджений прес-реліз, присвячений проекту, він спрямований на розвиток потенціалу адвокатів, у т.ч. українських, з метою підвищення якості захисту прав клієнтів шляхом поглиблення теоретичних знань і розширення практичних навичок у сфері застосування положень Європейської конвенції з прав людини та Європейської соціальної хартії (переглянутої). Проект покликаний надати адвокатам практичні засоби для успішного розгляду і вирішення справ на основі Конвенції у національних судах і в Європейському суді з прав людини.

В рамках цього проекту 30 вересня 2013 р. в м. Києві при активній участі Національної асоціації адвокатів України відбулась перша тематична конференція (семінар) на тему: «Європейські механізми захисту прав і свобод людини: критерії прийнятності та загальні підходи Суду». На ньому розглядались положення безпосередньо Римської Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, протоколів до неї, підстави звернення до Європейського суду з прав людини, критерії прийнятності звернень до суду, питання стратегії і тактики ведення відповідних справ, основні моменти поточної реформи ЄСПЛ та багато інших питань. Присутні на конференції адвокати – працівники ЄСПЛ, а також інші практикуючі в ньому правники поділились досвідом особистої участі у справах, що розглядались і розглядаються цим судом, надали своїм колегам низку практичних порад на прикладах конкретних фабул.

В заході прийняли участь багато адвокатів з усіх куточків України. Враховуючи намагання Адвокатського бюро Кушнарьова активно підвищувати професійний рівень своїх працівників, в конференції взяв участь і наш представник. З огляду на важливість для практикуючих адвокатів загострених на семінарі питань, усі виразили одностайну думку, що користь від нього переоцінити важко, і тверде побажання, щоб подібні заходи відбувались якомога частіше.