Горизонтальний моніторинг. Новий рівень співпраці з бізнесом

28 января, 2013

Автор – Ігор Кушнарьов

Видання “Платник податків” № 14, липень 2012 року

Державна податкова служба України запропонувала великим платникам податкiв новий проект – «Горизонтальний монiторинг». Запровадження зазначеного проекту покликане реформувати модель спiвпрацi мiж податковими органами та великими платниками податкiв.

Ініціатором впровадження методу «Горизонтального моніторингу» в Україні стала Всеукраїнська громадська організація «Асоціація платників податків України». У своїй діяльності Асоціація перед собою ставить такі завдання, як захист законних прав платників податків, представлення їхніх інтересів в органах державної влади. За словами віце­президента Асоціації Володимира Мазарака, сьогодні однією з головних задач, які стоїть перед податковими органами та АСППУ, є пропаганда соціальної відповідальності бізнесу.

Базується «Горизонтальний моніторинг» на таких ключових цінностях, як взаємна довіра та прозорість.

Взаємна довіра необхідна для прийняття цього методу. Сама концепція довіри вимагає того, щоб учасники були надійними і сумлінними. Це звісно стосується як податкової служби, так і підприємства.

Прозорість означає повну відкритість між платником податків і податковою службою. Платник податків стає прозорим відносно своєї податкової стратегії та податкового документообігу. Податкова служба, в свою чергу, відкрита для кваліфікованого супроводу та консультування бізнесу в податковій частині, а також – при реалізації коректного адміністративного контролю.

Отже сервіс «Горизонтальний моніторинг» символізує новий виток у розвитку відносин між владою та бізнесом в бік рівноправності та моральності. Підприємство надає податковим органам інформацію про свої фінансові операції абсолютно добровільно. Податківці, у свою чергу, своєчасно та оперативно надають рекомендації стосовно здійснюваних фінансових операцій, аналізують їхні податкові наслідки в режимі реального часу та вказують на можливі помилки. При цьому платник податків завжди має вибір у прийнятті рішень. Але слід ураховувати, що у випадку порушення ним законодавства, він буде нести відповідальність, як і всі інші платникиподатків.

Історія методу «Горизонтального моніторингу» почалася ще в 2002 році, коли Наукова рада з державної політики Нідерландів опублікувала доповідь «Майбутнє правового суспільства», в якій говорилося про перехід до більш рівноправних відносин між урядом і громадянами в умовах постійних змін у міжнародних та громадських стосунках. Уряд Нідерландів включив ряд рекомендацій Наукової ради в державні програми, які ґрунтувалися на принципі «зменшення правил, виконання правових норм, збільшення відповідальності з боку суспільства». Так, протягом 2004 року Податкова та митна адміністрація Нідерландів оголосила про намір застосувати горизонтальний моніторинг, а вже в 2005 році був розпочатий пілотний проект з впровадження сервісу, який був розроблений на основі принципів, викладених у доповіді.

У нідерландському експерименті було задіяно 20 підприємств, більшість з яких брали участь у котируванні на біржі. З ними було підписано угоди про нагляд, в яких закріплювалися зобов’язання сторін. Так, за угодою підприємство зобов’язувалось звернутися до податкової служби у разі податкового ризику, а інспектор – прояснити ситуацію з цього приводу протягом певного часу. До речі, податкова служба і представники компаній завжди укладали індивідуальні угоди, які відрізнялися одна від одної, проте вихідні пункти і зміст таких угод були однаковими.

Одним із ключових елементів зазначених угод є повний контроль за дотриманням нормативних вимог (податкових і фінансових зобов’язань) і підвищенням рівня відповідності компаній цим вимогам. Лише ті компанії, які контролюють процес сплати податків, і ті податкові адміністрації, котрі мають можливість контролювати процеси всередині компанії і мають довіру з боку платників, можуть отримати користь від нової системи нагляду. Зокрема, підприємство отримує від податкової служби визначеність щодо свого становища. Воно може швидко отримати інформацію про масштаби своєї фінансової відповідальності, а у податкової служби в такому випадку не виникає необхідності проводити перевірки діяльності підприємства в минулому.

Експеримент у Нідерландах мав чималий успіх. Майже усі компанії, які брали у ньому участь, висловили бажання продовжити роботу за угодами. Експерти визначились з новою термінологією, яку було покладено в основу «Горизонтального моніторингу», – концепція довіри між учасниками експерименту. У рамках експерименту було виокремлено нову лінію в бізнесі, яка отримала назву «податкова впевненість».

Загалом за результатами дослідження, проведеного в Нідерландах, було виявлено, що система горизонтального контролю позитивно впливає на дотримання компаніями вимог законодавства. Після запровадження «Горизонтального моніторингу», зокрема, знизився рівень адміністративного навантаження на компанії, що, в свою чергу, зробило Нідерланди більш привабливим об’єктом для інвестицій. Крім того, «Горизонтальний моніторинг» привів до зменшення кількості заперечень та апеляцій, оскільки усі проблемні питання обговорюються заздалегідь. Зросла і якість послуг та привілеїв, які надаються податковим відомством. Наприклад, компанії, які укладають угоду про дотримання вимог, отримують роз’яснення з податкових питань у першу чергу. Друга перевага полягає в тому, що податковий орган зменшує корпоративний податок і оцінку розміру ПДВ. Третя перевага – це те, що на компанії не накладатимуть штрафи, якщо вони випадково сплатять податки у більш пізній термін.

Успіх цього проекту в Нідерландах привів до його впровадження у інших європейських державах, таких як Велика Британія та Ірландія.

Так, у Великій Британії для поліпшення відносин між найбільшими платниками податків та податковою адміністрацією створено Центр з обслуговування великого бізнесу (ЦОВБ). Єдина відмінність британського варіанту від голландського полягає у тому, що замість угод та меморандумів законодавчою вимогою є підписання заяви про контроль за податками. Ради директорів компаній стверджують, що завдяки підписанню цієї заяви вони контролюють власні податкові ризики.

Ірландський підхід базується на використанні схеми добровільних домовленостей між податковою адміністрацією та бізнесом. Вони не є формальними угодами, подібними до тих, що використовуються в Нідерландах. Ірландська Податкова адміністрація не надає жодних переваг компаніям, які підписують офіційні угоди. На даний момент система застосовується щодо великих компаній, але Податкова та митна адміністрація Ірландії планує поширити цю систему також на інші компанії.

Крім того, метод «Горизонтальний моніторинг» був запозичений такими європейськими країнами, як Австрія, Німеччина, Словенія.

В Україні цей проект поки що находиться на стадії реалізації. На сьогоднішній день у експерименті з запровадження сервісу «Горизонтальний моніторинг» бере участь п’ять підприємств. Це «АрселорМіттал Кривий Ріг», «Нібулон», підприємство з іноземними інвестиціями «Лукойл­Україна», ПАО «Лукойл­Одеський НПЗ» та «Метро Кеш енд Кері Україна», діяльність яких відноситься до різноманітних секторів економіки, провідними представниками котрих вони є. У подальшому кількість учасників зростатиме. Але слід ураховувати, що не всі підприємства можуть бути залучені до цього проекту. Участь у ньому припустима лише для бізнесу, який досяг того рівня, коли заробляння грошей поєднується з піклуванням про суспільство, коли в будь­якому випадку підприємство не втрачає свою сумлінність. Метод стає доречним в нинішніх умовах соціальних змін, при яких зростає особиста відповідальність громадян та почуття того, що виконання закону має велике значення для розвитку своєї держави і суспільства в цілому. З впровадженням «Горизонтального моніторингу» намічається новий напрямок розвитку в бізнесі, відбуваються значні зміни в діловому співтоваристві, які ведуть до податкової впев­
неності.